Wojewoda Mazowiecki, Pan Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. oraz zaprasza do składania ofert.