Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakres kontroli: Kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów - w trakcie realizacji projektu.