Termin najbliższego egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów
oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców w zakresie kierowania pojazdem silnikowym
z I, II
i III części:

13 kwietnia 2019 r.  godzina 08:00

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów
Zapisy na egzamin należy zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 695 67 14.
Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin należy przesłać na adres: rsobczyk@mazowieckie.pl