Termin najbliższego egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów
oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców w zakresie I i II części został wyznaczony na dzień: 

21 maja 2019 (wtorek) r.,  godzina 16:00

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: 

sala 259 w siedzibie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5.

Rejestracja osób zakwalifikowanych na egzamin rozpocznie się o godzinie 15:30
Zapisy na egzamin należy zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 695 67 14.
Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin należy przesłać na adres: rsobczyk@mazowieckie.pl