Termin najbliższego egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców w zakresie kierowania pojazdem silnikowym
z I,II i III części:

15 czerwca 2019 r. (sobota), godzina 8:00

Miejsce przeprowadzenia egzaminu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów

Zapisy na egzamin należy zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 695 67 14.
Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin należy przesłać na adres: rsobczyk@mazowieckie.pl