Termin najbliższego egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców w zakresie kierowania pojazdem silnikowym
z I, II i III części:
1 sierpnia 2020 r. (sobota), godzina 8:00
Miejsce przeprowadzenia egzaminu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów
 
Termin składania przez starostów wniosków o zakwalifikowanie na egzamin upływa z dniem 24 lipca 2020 r.