INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO OBRONY CYWILNEJ 
Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje, że w Wojewódzkim Magazynie Sprzętu Obrony Cywilnej w Zielonce przy ul. 11 Listopada 2 znajdują się zbędne składniki majątku obrony cywilnej.
Szczegółowe informację zawarte są w poniższym załączniku.