[zalacznik=15978]Informacja o zmianie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia[/zalacznik][zalacznik=15960]Załączniki w wersji edytowalnej[/zalacznik]