[zalacznik=15962]Informacja o zmianie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia[/zalacznik]