Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska publicznego pn. Budowa budynku Terminalu towarowego CARGO 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ew.: 11/17, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 20/9, 20/10 obręb ew. 2-06-17, dz. nr ew.: 1/12, 3/13, 3/14, 3/17, 3/18, 4, 5/2, 6/2, 8/5 w obręb ew. 2-06-20, jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy adres obiektu: Lotnisko im. Fryderyka Chopina m.st. Warszawa, ul. Wirażowa, jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy”