Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

nadbryg. Józef Galica
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
tel. 22 319 91 00
faks 22 825 30 01
e-mail sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

insp. Rafał Korczak
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
tel. 48 362 91 91

 

Komenda Stołeczna Policji

insp. Michał Domaradzki
Komendant Stołeczny Policji
ul.Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
tel. 22 603 66 26

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dorota Sokołowska
Mazowiecki Kurator Oświaty
Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
tel. 22 551 24 00
faks 22 826 64 97
e-mail kuratorium@kuratorium.waw.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Małgorzata Jędrzejowska
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
tel. 22 654 01 80
faks 22 654 01 81
e-mail wijhar-s@bip.org.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Teresa Alicja Nowakowska
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075
Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 53 29
faks 22 773 59 09
e-mail wi-warszawa@piorin.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Mariola Kostewicz
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa

tel. 22 628 28 60
faks 22 629 52 53
e-mail wif@wif.waw.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Adam Ludwikowski
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa

tel. 22 651 06 60
faks 22 651 06 76
e-mail warszawa@wios.warszawa.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Joanna Jankowska-Kuć
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

tel. 22 826 18 30
faks 22 826 21 95
e-mail ih_warszawa@wiih.org.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

lek. wet. Edmund Matey
p.o. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25 632 64 59
faks 25 632 55 84

e-mail wiw@wiw.mazowsze.pl

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rafał Nadolny
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

tel. 22 44 30 400
faks 22 44 30 401
e-mail info@mwkz.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Jaromir Grabowski
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
tel. 22 863 90 12
faks 22 863 90 15
e-mail kancelaria@maz.winb.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu

Jerzy Kacak
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
ul.Bolesława Limanowskiego 29A, 26-610 Radom
tel. 48 363 51 87
faks 48 363 51 87
e-mail sekretariat@mazowsze.witd.gov.pl

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

lek. med. Maria Pawlak
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
tel. 22 620 90 01 do 06
e-mail sekretariat@wsse.waw.pl 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Aneta Konieczna
Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
tel. 22 551 09 21
faks 22 551 09 31
e-mail wg@mazowieckie.pl