Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 

ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
tel. 22 319 91 00
faks 22 825 30 01
e-mail sekretariatkw@mazowsze.straz.pl