Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
tel. 22 319 91 00
faks 22 825 30 01
e-mail sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
tel. 48 362 91 91

Komenda Stołeczna Policji

ul.Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
tel. 22 603 66 26

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
tel. 22 551 24 00
faks 22 826 64 97
e-mail kuratorium@kuratorium.waw.pl

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
tel. 22 654 01 80
faks 22 654 01 81
e-mail wijhar-s@bip.org.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa
tel. 22 773 53 29
faks 22 773 59 09
e-mail wi-warszawa@piorin.gov.pl