Przy Wojewodzie Mazowieckim działają Komisje i Zespoły Opiniodawczo–Doradcze i Orzekające Wojewody, których rejestr znajduje się w załączniku.