Przy Wojewodzie Mazowieckim działają komisje i zespoły, które realizują powierzone im zadania przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu:

 

  1. Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego działający przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  2. Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności działający przy Wydziale do spraw Osób Niepełnosprawnych
  3. Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działająca przy Biurze Kadr i Organizacji
  4. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw orzekania o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii działająca przy Wydziale Geodezji.
  5. Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych dyrektorom szkół oraz nauczycielom.
  6. Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.