Przy Wojewodzie Mazowieckim działają komisje i zespoły, które realizują powierzone im zadania przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu:

  1. Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego działający przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  2. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działający przy Wydziale Polityki Społecznej
  3. Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności działający przy Wydziale Polityki Społecznej
  4. Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działająca przy Wydziale Prawnym
  5. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw orzekania o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii działająca przy Wydziale Geodezji.
  6. Rzecznik Dyscyplinarny dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych dyrektorom szkół oraz nauczycielom.
  7. Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Poniżej znajduje się rejestr komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych i orzekających działających przy Wojewodzie Mazowieckim.