Wojewoda Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach środków Funduszu przyznanych na 2020 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 12 maja 2020 r.  do 20 maja 2020 r.

Z uwagi na epidemię koronawirusa, wnioski można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres ESP (skrytki ePUAP): /t6j4ljd68r/skrytka

20 maja 2020 r. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.