Wojewoda Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach środków Funduszu przyznanych na 2020 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22 maja 2020 r.  do 29 maja 2020 r.

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS CoV-2, wnioski można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres ESP (skrytki ePUAP): /t6j4ljd68r/skrytka

29 maja 2020 r. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Na mocy art 39. Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020r., zwiększona została maksymalna stawka dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do 3 zł dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.