Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1123 z późn. zm.), Wojewoda Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach środków Funduszu przyznanych na 2020 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22 maja 2020 roku  do 29 maja 2020 roku.

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS CoV-2, wnioski można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres ESP (skrytki ePUAP): /t6j4ljd68r/skrytka

29 maja 2020 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.