Stosownie do przepisów art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  (Dz. U. poz. 1123 z późn. zm.), Wojewoda Mazowiecki informuje, że dla województwa mazowieckiego na 2021 rok została przyznana kwota ze środków funduszu w wysokości: 64.096.067,64 zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 4 do 24 listopada 2020 r.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, (wejście „F”, od al. Solidarności), codziennie, w godzinach 08:00 – 16:00, przesyłać na ww. adres organu za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka.

W związku z sytuacją epidemiczną zaleca się składanie wniosków o objęcie dopłatą za pośrednictwem platformy ePUAP.

Niezależnie od formy złożenia wniosku, należy przekazać wniosek w wersji edytowalnej  na adres e-mail: poszako@mazowieckie.pl

24 listopada 2020 r. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wniosek wpłynie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie najpóźniej w dniu 24 listopada 2020 r.

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego - nabór wniosków na 2021 rok

Wzór wniosku o objęcie dopłatą w 2021 roku.