Adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Punkt Informacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wejście C, parter
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

22 695 69 95
e-mail info@mazowieckie.pl

Kancelaria Główna- Punkt przyjmowania korespondencji
wejście B, parter, pokój 39
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Biuro Administracyjne

Sekretariat
wejście B, parter, pokój nr 52
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku
tel. 22 695 60 61
faks  22 695 60 62
e-mail ba@mazowieckie.pl