Adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Punkt Informacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wejście C, parter
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

22 695 69 95
info@mazowieckie.pl

Kancelaria Główna- Punkt przyjmowania korespondencji
wejście B, parter, pokój 39
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Biuro Administracyjne
Sekretariat
wejście B, parter, pokój 52
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 60 61
faks  22 695 60 62
ba@mazowieckie.pl

Biuro Budżetowo-Księgowe
Sekretariat
wejście B, parter, pokój 52
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 79
faks 22 695 60 62 bbk@mazowieckie.pl
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
Sekretariat
wejście F, od strony Al. Solidarności, parter, pokój 401
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
 
 
tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
bir@mazowieckie.pl
 
Biuro Kadr i Organizacji
Sekretariat

wejście B, piętro I, pokój 163
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 60
faks 22 695 63 86 bko@mazowieckie.pl
Biuro Ochrony
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności), piętro II, pokój 620
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
b.ochrony@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody
Sekretariat

wejście B, I piętro, pokój 160
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 62 44
faks 22 695 62 22
bw@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności) ,piętro I, pokój 535
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wbzk@mazowieckie.pl