Adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Punkt Informacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wejście C, parter
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

22 695 69 95
info@mazowieckie.pl

Kancelaria Główna- Punkt przyjmowania korespondencji
wejście B, parter, pokój 39
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Biuro Administracyjne
Sekretariat
wejście B, parter, pokój 52
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 60 61
faks  22 695 60 62
ba@mazowieckie.pl

Biuro Budżetowo-Księgowe
Sekretariat
wejście B, parter, pokój 52
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 79
faks 22 695 60 62   bbk@mazowieckie.pl
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
Sekretariat
wejście F, (od al. Solidarności), parter, pokój 401
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
 
 
tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
bir@mazowieckie.pl
 
Biuro Kadr i Organizacji
Sekretariat

wejście B, piętro I, pokój 163
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 60
faks 22 695 63
bko@mazowieckie.pl
Biuro Ochrony
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności), piętro II, pokój 620
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
b.ochrony@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody
Sekretariat

wejście B, I piętro, pokój 160
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 62 44
faks 22 695 62 22
bw@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wbzk@mazowieckie.pl
Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności), piętro II, pokój 638
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 60 82
faks  22 695 65 25
@mazowieckie.pl

Wydział Geodezji
Sekretariat
piętro IV, pokój nr 400
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

tel. 22 551 09 21
faks 22 551 09 31
wg@mazowieckie.pl
Wydział Infrastruktury
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności), pokój 506
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
faks 22 695 61 92
winfrastruktury@mazowieckie.pl
Wydział Kontroli
Sekretariat
piętro IV, pokój 410
Al. Jerozolimskie 28
00–024 Warszawa
tel. 22 695 72 00
faks 22 695 72 01
pokój nr 410
wk@mazowieckie.pl
Wydział Polityki Społecznej
Sekretariat
piętro I, pokój 15
ul.Czerniakowska 44
00-717 Warszawa
tel. 22 695-71-00
faks 22 695-71-01
wps@mazowieckie.pl
Wydział Prawny
Sekretariat
wejście B, piętro II, pokój 253
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-70
faks 22 695-60-71
lex@mazowieckie.pl
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Sekretariat
Wejście C, piętro II, pokój 229
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 29
faks 22 695 61 29
pokój nr 229
spw@mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
Sekretariat
piętro I, pokój 38
ul. Długa 5
00-263 Warszawa


tel. 22 695 65 75
faks 22 695 66 03
wsc@mazowieckie.pl
Wydział Zdrowia
Sekretariat
wejście B, piętro II, pokój 269
pl. Bankowy 3/5
00 - 950 Warszawa

tel. 22 695 69 00
faks 22 695 69 01
wz@mazowieckie.pl

Zespół Audytu Wewnętrznego
Sekretariat
wejście F (od al. Solidarności), III piętro,       pokój 722
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 65 05
mwrzesinska@mazowieckie.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
Sekretariat
wejście A, piętro I, pokój 101,
pl. Krucza 5/11
00-548 Warszawa
tel. 22 695 66 01,02
faks 22 695 66 04
wso@mazowieckie.pl