Adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
 poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Punkt Informacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wejście C
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

22 695 69 95
info@mazowieckie.pl

Kancelaria Główna
wejście B; pokój 36
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
22 695 63 64
22 695 66 87
Biuro Podawcze
wejście B; pokój 39
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
22 695 61 59