http://biplo.pl/uploads/files/migowy/instrukcja-bip.mp4

http://biplo.pl/uploads/files/migowy/migowy-dialog.mp4

 

 

 

 

Your browser does not support H.264/MP4.

 

Natalia Ukleja-Bulwińska
ul. Bogusławskiego 8, 10 pok. 417
tel 71 777 91 33
faks 71 777 91 01
e-mail: natalia.ukleja-bulwinska@um.wroc.pl 

Godziny pracy:
do poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45

Opis procedury zamówienia usługi tłumacza języka migowego zamieszczony jest TUTAJ


O mnie


Przykłady spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim Wrocławia


Kiedy poinformować 


Formularz wysłać 


E-mail wysłać


Fax wysłać


Zadzwonić - osoba słysząca


Ważna informacja


Pilne załatwienie sprawy

Urząd Miejski Wrocławia realizując przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informuje, że do dyspozycji osób uprawnionych - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) – pozostaje tłumacz języka migowego.