Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy że w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  • Poczta Elektroniczna,

  • Przesyłanie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych (SMS, MMS) pod numerem telefonu: 783 938 136,

  • Numery faksów dostępne na stronach internetowych urzędu.

Aby skorzystać z usług Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji
pl.Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.
Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 22 695 69 95

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania również ze strony interenetowej www.mazowieckie.pl. Strona urzędu www.mazowieckie.pl jest jedną z najlepiej przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Witryna została udoskonalona po otrzymaniu raportu od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.mazowieckie.pl znajdują się nastepujące udogodnienia:

  • usługa zamówienia tłumacza dla osób niesłyszących lub głuchoniewidomych;

  • wersja dla słabowidzącyc;

  • mechanizm zmiennej wielkości czcionki;

  • udźwiękowanienie strony;

  • nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.

Języka PJM, SJM i SKOGN (wersja elektroniczna)

Formularz uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN (wersja doc)

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)