wojewoda mazowiecki - Zdzisław Sipiera

Sekretariat:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
e-mail wojewoda@mazowieckie.pl

Więcej informacji


dyrektor generalny MUW- Halina Stachura-Olejniczak

Sekretariat:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście C, piętro I, pokój 135
tel. 22 695 62 36
faks 22 695 62 76
e-mail dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl

Więcej informacji