na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

wojewoda mazowiecki-Zdzisław Sipiera

 Sekretariat

  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  wejście C, piętro I, pokój 134
  tel. 22 695 65 88
  faks 22 695 65 89
  e-mail wojewoda@mazowieckie.pl

Przyjmowanie interesantów:

od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
plac Bankowy 3/5
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Życiorys

Zdzisław Sipiera był starostą powiatu pruszkowskiego od 2014 roku oraz w latach 1998 - 2002. Wcześniej pracował w samorządzie warszawskim jako wiceburmistrz Pragi-Północ (2002-2005) i burmistrz Woli (2005-2006). Pełnił również funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (1991 – 1996). Był radnym od 1994 roku, w 2001 r. tworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości.

Ukończył administrację i prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, sportem i turystyką.


na zdjęciu dyrektor generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pani Halina Stachura-Olejniczak

dyrektor generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Halina Stachura-Olejniczak

  Sekretariat:
  
pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  wejście C, piętro I, pokój 135
  tel. 22 695 62 36
  faks 22 695 62 76
  e-mail dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl

Zadania Dyrektora Generalnego:

  • zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Urzędu, warunków jego działania i organizacji pracy,
  • gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku,
  • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego,
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych oraz realizacja polityki personalnej.

Życiorys Haliny Stachury-Olejniczak, dyrektora generalnego

Absolwentka wydziału ekonomiki handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

W latach 80-tych pracowała w centrali handlu zagranicznego w Katowicach, gdzie zajmowała się głównie negocjacjami handlowymi poprzedzającymi podpisanie międzynarodowych umów i kontraktów oraz ich realizacją. W latach 90-tych była związana w międzynarodowymi firmami logistycznymi, uczestnicząc jako dyrektor ds. operacyjnych w procesie tworzenia nowoczesnych systemów logistycznych w Polsce.

Pracę w administracji rządowej rozpoczęła w 2003 r. obejmując stanowisko naczelnika wydziału analiz rynkowych i planowania, a następnie dyrektora biura polityki rynkowej w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Jako trener służby cywilnej w latach 2005-2007 brała udział w licznych projektach szkoleniowych organizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z National School of Government w Londynie.

Jest urzędnikiem służby cywilnej. Akt mianowania otrzymała w 2006 r.