kierownik
Grzegorz Wróblewski
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03
ul. 17-go Stycznia 7
06-400 Ciechanów
II piętro,p. 208
e-mail gwroblewski@mazowieckie.pl

Zadania

  1. reprezentowanie Wojewody na terenie działania delegatury,
  2. przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków,
  3. monitorowanie mediów oraz współpraca w tym zakresie z Rzecznikiem Prasowym Wojewody.