na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski

Grzegorz Wróblewski

gwroblewski@mazowieckie.pl

tel. 23 671 93 00faks faks 23 671 93 03

 

Kierownik Delegatury