na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski

Grzegorz Wróblewskigwroblewski@mazowieckie.pltel. 23 671 93 00faks faks 23 671 93 03

 

Kierownik Delegatury