na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski

Kierownik Delegatury

Grzegorz Wróblewski
życiorys

 

tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03
gwroblewski@mazowieckie.pl