ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

 

na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski

Kierownik Delegatury

Grzegorz Wróblewski
życiorys

tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03
gwroblewski@mazowieckie.pl

Sekretariat

II piętro, pok. 208
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03