ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

 

Sekretariat

II piętro, pok. 208
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03

Kierownik Delegatury

Grzegorz Wróblewski
życiorys

tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03
gwroblewski@mazowieckie.pl

na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski