ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

 

Sekretariat

II piętro, pok. 208
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03

Kierownik Delegatury

Grzegorz Wróblewski
życiorys

tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03
gwroblewski@mazowieckie.pl

na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski

Zadania Delegatury:

1) prowadzenie czynności w postępowaniu wyjaśniającym i nadzorczym, czynności pomiarowych lub ewidencyjnych, a także kontrolnych określonych w ustawach oraz w innych okolicznościach wymagających złożenia wyjaśnienia lub oświadczenia;

2) wydawanie dokumentów urzędowych, zaświadczeń oraz dokonywanie poświadczeń;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień;

4) wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień;

5) przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków;

6) przyjmowanie korespondencji urzędowej.