ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

 


na zdjęciu kierownik Delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski

Kierownik Delegatury

Grzegorz Wróblewski
życiorys

tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03
gwroblewski@mazowieckie.pl

Sekretariat

II piętro, pok. 208
tel. 23 671 93 00
faks 23 671 93 03


Zadania Delegatury:

1) prowadzenie czynności w postępowaniu wyjaśniającym i nadzorczym, czynności pomiarowych lub ewidencyjnych, a także kontrolnych określonych w ustawach oraz w innych okolicznościach wymagających złożenia wyjaśnienia lub oświadczenia;

2) wydawanie dokumentów urzędowych, zaświadczeń oraz dokonywanie poświadczeń;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień;

4) wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień;

5) przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków;

6) przyjmowanie korespondencji urzędowej.