Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
Ewa Filipowicz


wejście B, I piętro, pokój nr 164
e-mail rzecznik@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy zarządzanie polityką informacyjną, a w szczególności:

1. przygotowywanie Wojewody do wystąpień medialnych;
2. reprezentowanie Wojewody w kontaktach z mediami;
3. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie
działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
4. dbanie o spójność polityki informacyjnej i konsultacja działań komunikacyjnych
prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury;
5. zarządzanie stroną internetową Urzędu oraz nadzór redakcyjny strony internetowej
Urzędu za pośrednictwem Redaktora Naczelnego;
6. nadzór nad prowadzeniem profili Urzędu na portalach społecznościowych;
7. wspieranie oraz dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez zespolone
służby, inspekcje i straże wojewódzkie z polityką informacyjną Wojewody;
8. współpraca w zakresie komunikacji społecznej z instytucjami administracji publicznej.

 

Kierownik Oddziału Prasowego


Monika Kaniewska
wejście B, I piętro, pokój nr 162

e-mail mkaniewska@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Prasowego:

1. kompleksowa obsługa dziennikarzy;
2. współpraca i obsługa Rzecznika Prasowego;
3. organizacja spotkań prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy;
4. redagowanie, wysyłanie do mediów informacji o działalności Wojewody, Urzędu oraz w razie potrzeby zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
5. prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego;
6. prowadzenie i administrowanie strony internetowej Urzędu;
7. administrowanie profilami Urzędu w mediach społecznościowych;
8. monitoring mediów;
9. monitorowanie wydarzeń w województwie mazowieckim i w kraju pod kątem wykorzystania w polityce informacyjnej;
10. obsługa fotograficzna i dźwiękowa wydarzeń związanych z polityką informacyjną;
11. koordynacja i wsparcie działań komunikacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury.

Telefony do pracowników Oddziału:

22 695 69 36
22 695 60 63
22 695 66 22
22 695 61 75

Faks: 22 695 62 50