Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy zarządzanie polityką informacyjną, a w szczególności:
 

1. przygotowywanie Wojewody do wystąpień medialnych;
2. reprezentowanie Wojewody w kontaktach z mediami;
3. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
4. dbanie o spójność polityki informacyjnej i konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury;
5. zarządzanie stroną internetową Urzędu oraz nadzór redakcyjny strony internetowej Urzędu za pośrednictwem Redaktora Naczelnego;
6. nadzór nad prowadzeniem profili Urzędu na portalach społecznościowych;
7. wspieranie oraz dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie z polityką informacyjną Wojewody.

 
 
Zadania Oddziału Prasowego:
 
1. kompleksowa obsługa dziennikarzy;
2. współpraca i obsługa Rzecznika Prasowego;
3. organizacja spotkań prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy;
4. redagowanie, wysyłanie do mediów informacji o działalności Wojewody, Urzędu oraz w razie potrzeby zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
5. prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego;
6. prowadzenie i administrowanie strony internetowej Urzędu;
7. administrowanie profilami Urzędu w mediach społecznościowych;
8. monitoring mediów;
9. monitorowanie wydarzeń w województwie mazowieckim i w kraju pod kątem wykorzystania w polityce informacyjnej;
10. obsługa fotograficzna i dźwiękowa wydarzeń związanych z polityką informacyjną;
11. koordynacja i wsparcie działań komunikacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury.
 
 
Telefony do pracowników Oddziału:
  
22 695 60 63 
 
Faks: 22 695 62 50