Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Ivetta Biały
Telefon: 22 695 60 63,
Fax: 22 695 62 50,
pokój nr 168
e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy zarządzanie polityką informacyjną, a w szczególności:

1) reprezentowanie lub wyznaczanie innych osób do reprezentowania Wojewody w kontaktach z mediami;
2) zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
3) koordynacja lub konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne i delegatury Urzędu;
4) zarządzanie stroną internetową Urzędu oraz nadzór redakcyjny strony internetowej Urzędu za pośrednictwem Redaktora Naczelnego;
5) dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie z polityką informacyjną Wojewody.

Telefony do oddziału:
22 695 69 36,22 695 60 63, 22 695 66 22, 22 695 61 75 Fax: 22 695 62 50, pokoje nr 164 i 166.

  

Zadania oddziału:

  1. Kompleksowa obsługa dziennikarzy;
  2. Organizacja spotkań prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy;
  3. Redagowanie, wysyłanie do mediów informacji o działalności Wojewody, Urzędu oraz w razie potrzeby podległych służb i inspekcji;
  4. Monitoring mediów;
  5. Monitorowanie wydarzeń w województwie i w kraju pod kątem wykorzystania w polityce informacyjnej;
  6. Wsparcie działań komunikacyjnych innych komórek Urzędu;
  7. Współpraca w zakresie komunikacji społecznej z instytucjami administracji publicznej.