Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
kierownik

Ivetta Biały
tel. 22 695 60 63,
faks 22 695 62 50,
wejście B, I piętro, pokój nr 168
e-mail rzecznik@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy zarządzanie polityką informacyjną, a w szczególności:

1. reprezentowanie lub wyznaczanie innych osób do reprezentowania Wojewody w kontaktach z mediami;
2. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
3. koordynacja lub konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne i delegatury Urzędu;
4. zarządzanie stroną internetową Urzędu oraz nadzór redakcyjny strony internetowej Urzędu za pośrednictwem Redaktora Naczelnego;
5. dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie z polityką informacyjną Wojewody.

 

Zadania Oddziału Prasowego:

1. kompleksowa obsługa dziennikarzy;
2. organizacja spotkań prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy;
3. redagowanie, wysyłanie do mediów informacji o działalności Wojewody, Urzędu oraz w razie potrzeby zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
4. prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego;
5. prowadzenie i administrowanie strony internetowej Urzędu;
6. administrowanie profilami Urzędu w mediach społecznościowych;
7. monitoring mediów;
8. monitorowanie wydarzeń w województwie mazowieckim i w kraju pod kątem wykorzystania w polityce informacyjnej;
9. wsparcie działań komunikacyjnych i promocyjnych innych komórek Urzędu;
10. współpraca w zakresie komunikacji społecznej z instytucjami administracji publicznej (zwłaszcza: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Centrum Informacyjne Rządu, jednostki samorządu terytorialnego);
11. obsługa fotograficzna i wideo wydarzeń związanych z polityką informacyjną;
12. wsparcie zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich w prowadzeniu polityki informacyjnej.

Telefony do pracowników Oddziału:
22 695 69 36
22 695 60 63
22 695 66 22
22 695 61 75

Faks: 22 695 62 50