Sekretariat
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel.: 22 695 66 58
fax: 22 695 66 86
pokój nr 620
e-mail: b.ochrony@mazowieckie.pl

Godziny pracy
od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Magdalena Kamińska
e-mail: mkaminska@mazowieckie.pl