Oryginały wystąpień pokontrolnych dostępne są w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.