Jacek Kozłowski

Kontakt

plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00
plac Bankowy 3/5
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Jacek Kozłowski ukończył studia wyższe w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, a także Advanced MBA na amerykańskim Rutgers University School of Communication.

W latach 1990 – 1993 w Urzędzie Rady Ministrów Jacek Kozłowski pracował jako Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Prasowego Rządu i Zastępca Rzecznika Prasowego. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a później - Dyrektora Biura Public Relations w Banku Pekao SA.

Jacek Kozłowski był również ekspertem Rady Europy, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jako wykładowca pracował we Francuskim Instytucie Zarządzania, w Uniwersytecie Warszawskim, a także w Wyższej Szkole Komunikacji i Mediów Społecznych.

Od 2006 do 2007 r. sprawował funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. Z dniem 29 listopada 2007 r. powołany został na stanowisko Wojewody Mazowieckiego.

Jacek Kozłowski urodził się w grudniu 1957 roku. Jest żonaty, ma córkę.

Jego hobby to turystyka, narciarstwo i biegi na orientację.