Jacek Kozłowski

Jacek Kozłowski ukończył studia wyższe w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, a także Advanced MBA na amerykańskim Rutgers University School of Communication.

W latach 1990 – 1993 w Urzędzie Rady Ministrów Jacek Kozłowski pracował jako Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Prasowego Rządu i Zastępca Rzecznika Prasowego. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a później - Dyrektora Biura Public Relations w Banku Pekao SA.

Jacek Kozłowski był również ekspertem Rady Europy, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jako wykładowca pracował we Francuskim Instytucie Zarządzania, w Uniwersytecie Warszawskim, a także w Wyższej Szkole Komunikacji i Mediów Społecznych.

Od 2006 do 2007 r. sprawował funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. Z dniem 29 listopada 2007 r. powołany został na stanowisko Wojewody Mazowieckiego.

Jacek Kozłowski urodził się w grudniu 1957 roku. Jest żonaty, ma córkę.

Jego hobby to turystyka, narciarstwo i biegi na orientację.

Kontakt

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski

e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl

plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Sekretariat:

tel: 22 695 65 88
fax: 22 695 65 89 pokój 134

Przyjmowanie interesantów:

plac Bankowy 3/5
pok. 238
tel: 22 695 69 81

Poniedziałek 13:00 - 16:00