Zdzisław Sipiera

Kontakt

plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl

Przyjmowanie interesantów:

od 13.00 do 16.00 w poniedziałki
plac Bankowy 3/5
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99