Sekretariat
pl. Bankowy 3/5
00 - 950 Warszawa
tel. 22 695 69 00
faks 22 695 69 01
wejście B, II piętro, pokój 269
e-mail wz@mazowieckie.pl

 

Godziny pracy
od 8:00 do 16:00

 

 

Dyrektor

Jarosław Chmielewski

e-mail jchmielewski@mazowieckie.pl

 

 

Zastępca Dyrektora

Halina Krajkowska

e-mail hkrajkowska@mazowieckie.pl