Dyrektor
Jarosław Chmielewski
  jchmielewski@mazowieckie.pl 
 
Zastępca Dyrektora
Halina Krajkowska
  hkrajkowska@mazowieckie.pl

Sekretariat
pl. Bankowy 3/5
00 - 950 Warszawa
tel. 22 695 69 00
     fax. 22 695 69 01
          wz@mazowieckie.pl
wejście B, II piętro, pokój 269
 
Godziny pracy
od 8:00 do 16:00