Koordynator prac wydziału
Sebastian Bała
sbala@mazowieckie.pl

Sekretariat
tel. 22 695 79 21
  fax. 22 695 79 31
       wg@mazowieckie.pl

Warszawa
pl. Bankowy 3/5
V piętro III, pokój 314

 
Godziny pracy
od 8:00 do16:00

W skład Wydziału Geodezji wchodzą następujący oddziały:
- Oddział Nadzoru i Katastaru
- Oddział Analiz i Zasobu
- Oddział Orzecznictwa
- Oddział Geodezji i Kontroli
- Samodzielne stanowisko do spraw ogólnych
- Mazowiecki Wojewódzki Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego