Koordynator prac wydziału
Sebastian Bała
Ikona poczty sbala@mazowieckie.pl

Sekretariat
Ikona telefonu tel. 22 695 79 21
 Ikona faksu fax. 22 695 79 31
       Ikona poczty wg@mazowieckie.pl

Warszawa
pl. Bankowy 3/5
V piętro III, pokój 314

 
Godziny pracy
od 8:00 do16:00

W skład Wydziału Geodezji wchodzą następujący oddziały:
- Oddział Nadzoru i Katastru
- Oddział Analiz i Zasobu
- Oddział Orzecznictwa
- Oddział Geodezji i Kontroli

W ramach Wydziału Geodezji działa Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dodatkowo w wydziale funkcjonuje samodzielne stanowisko radcy prawnego podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi wydziału, do którego zadań należy obsługa prawna wydziału.