Siedziba Wydziału

Al. Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa

Adres do korespondencji

plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Sekretariat

tel. 22 551 09 21

fax. 22 551 09 31

Al. Jerozolimskie 28

pokój nr 400

e-mail: wg@mazowieckie.pl

Godziny pracy

od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK

poniedziałek od 8.00 do 16.00

Dyrektor Wydziału - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Aneta Konieczna

e-mail akonieczna@mazowieckie.pl